Bowil Biotech Celuloza bakteryjna / Bacterial Cellulose

Bioceluloza

in. biosyntetyzowana celuloza, celuloza bakteryjna, jest naturalnym biopolimerem, cieszącym się zainteresowaniem wśród światowych liderów z obszaru badawczo-rozwojowego (R&D) i znajdującym zastosowanie w medycynie, biotechnologii, farmacji czy kosmetologii.

Celuloza bakteryjna jest otrzymywana w wyniku fermentacji z użyciem niepatogennych bakterii Komagataeibacter xylinus E25. Ten naturalny polimer zbudowany jest z regularnej gęsto utkanej sieci nanowłókien, tworzących trójwymiarową strukturę podobną do macierzy zewnątrzkomórkowej tkanki ludzkiej. Średnica włókna biocelulozy wynosi poniżej 100nm, biomateriał jest ultra czysty, posiada unikalne właściwości fizyczne i chemiczne, takie jak zdolność do wiązania wody, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, niska trombogenność i brak toksyczności.

Produkcja celulozy bakteryjnej w zaawansowanych i w pełni kontrolowanych procesach biotechnologicznych, prowadzi do uzyskania powtarzalnego i jednolitego produktu spełniającego normy dla biomateriałów oraz wykazującego doskonałe właściwości jako materiał do naprawy tkanek miękkich. Materiał idealnie dopasowuje się do nieregularnych konturów anatomicznych i szczególnie dobrze sprawdza się w zastosowaniach w kontakcie z krwią ludzką. Biomateriał może być stosowany do protezowania naczyń krwionośnych lub elementów układu sercowo-naczyniowego.

Bowil Biotech Concept of ideal biomaterial

Obszary zastosowania

W ostatnich latach biosyntetyzowana celuloza skupia szczególną uwagę naukowców i lekarzy, którzy znajdują jej zastosowanie w obszarach medycyny, biotechnologii, farmacji czy kosmetologii:

  • kardiochirurgia (naczynia krwionośne, łaty osierdziowe)
  • diabetologia (opatrunki na owrzodzenia żylne i stopy cukrzycowej)
  • farmacja (systemy dostarczania leków)
  • ortopedia (implanty tkanki chrzęstnej, łąkotki)
  • neurologia (implanty opony twardej)
  • okulistyka (implanty rogówki)
Bioceluloza Bowil Biotech