Oferty pracy

Wysunięcie Junior Project Manager Dowiedz się więcej

Junior Project Manager

Wyślij swoje CV na adres sekretariat@bowil.pl

 

Twój zakres obowiązków

 • Realizacja postanowień ISO 13485 zgodnie z wymaganiami obowiązujących procedur
 • Współtworzenie planu oraz harmonogramu projektu
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej
 • Planowanie zasobów potrzebnych do realizacji projektu
 • Monitorowanie zadań, budżetu i wydatków w projekcie
 • Wykonywanie tłumaczeń procedur tworzonych lub aktualizowanych w ramach prowadzonego projektu
 • Sporządzanie sprawozdań oraz raportów z prowadzonych zadań
 • Opracowywanie podsumowań z przeprowadzonych spotkań oraz telekonferencji
 • Prowadzenie work breakdown structure (WBS)
 • Przygotowywanie minutek po spotkaniach projektowych
 • Zbieranie wymagań do projektów i przygotowywanie specyfikacji
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego, wynikających z aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa
 • Wsparcie dla Project Managera
 • Wszystkie powierzone zadania w razie potrzeby, będą prowadzone również w języku angielskim
 • Kontakty z kontrahentami, klientami
 • Kontakty z instytucjami wdrażającymi i finansującymi dot. projektów unijnych
 • Prowadzenie negocjacji we wszystkich sprawach mających wpływ na wynik projektu

 

Nasze wymagania

 • Wyższe wykształcenie (Ekonomia, Marketing i Zarządzanie)
 • Minimum dwuletnie doświadczenie z zakresu zarządzania projektami
 • Kompetencje biznesowe
 • Umiejętność przewidywania czasu realizacji oraz szacowania budżetu
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra znajomość pakietów MS Office
 • Umiejętność przygotowania prezentacji i raportów
 • Znajomość przepisów BHP

 

Mile widziane

 • Znajomość branży biotechnologicznej

 

Oferujemy

 

Klauzula rekrutacyjna

Wysunięcie Zastępca Kierownika Produkcji Dowiedz się więcej

Zastępca Kierownika Produkcji

Wyślij swoje CV na adres sekretariat@bowil.pl

 

Twój zakres obowiązków

 • organizacja produkcji i kontrola realizacji planów produkcyjnych
 • zapewnienie ciągłości i zachowanie standardów jakościowych produkcji
 • opracowanie, wdrożenie i nadzór nad planami produkcyjnymi
 • współpraca z Kierownikiem Produkcji i zespołem kierowników pozostałych działów
 • zarządzanie zespołem pracowników: organizacja, delegowanie i kontrola pracy
 • działanie w zakresie poprawy produktywności i zwiększenia wydajności procesów
 • tworzenie, wdrożenie i kontrola przestrzegania procedur i instrukcji stanowiskowych
 • sporządzanie raportów produkcyjnych i nadzór nad dokumentacją
 • kontrola środowiska pracy, dbałość o przestrzeganie norm jakości i przepisów BHP
 • monitorowanie odchyleń, inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • nadzorowanie terminów pracy i kalibracji maszyn produkcyjnych
 • bieżąca obsługa urządzeń niezbędnych w przebiegu procesu produkcyjnego
 • reagowanie na bieżące problemy i udział w ich rozwiązywaniu

 

Nasze wymagania

 • min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w środowisku produkcyjnym (brygadzista, lider zespołu, kierownik zmiany lub podobne)
 • dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • wykształcenie wyższe techniczne (farmacja, biotechnologia, pokrewne mile widziane)
 • mile widziana znajomość wymagań normy ISO 13485 lub ISO 9001
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, nastawienie na współpracę
 • dokładność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów

 

Oferujemy

 

Klauzula rekrutacyjna

Wysunięcie Operator maszyn Dowiedz się więcej

Operator maszyn

Wyślij swoje CV na adres sekretariat@bowil.pl

Twój zakres obowiązków

 • Obsługa urządzeń produkcyjnych i technicznych
 • Prowadzenie dokumentacji z podejmowanych działań
 • Udział w montażu i demontażu maszyn i urządzeń
 • Udział w uruchamianiu oraz optymalizacji pracy maszyn i urządzeń
 • Wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń
 • Wykonywanie napraw instalacji, maszyn i urządzeń mechanicznych

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Podstawowa wiedza na temat mechaniki przemysłowej
 • Umiejętność czytania schematów / dokumentacji technicznej
 • Umiejętność pracy zespołowej, jak i na samodzielnym stanowisku

Oferujemy

 

Klauzula rekrutacyjna

 

Wysunięcie Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością i MDR MANAGER Dowiedz się więcej

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością i MDR MANAGER - Osoba Odpowiedzialna za Zgodność Regulacyjną wg. Rozporządzenia 2017/745

Wyślij swoje CV na adres sekretariat@bowil.pl

Twój zakres obowiązków

 • Nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością (SZJ) w firmie Bowil Biotech zgodnie z ISO 13485,
 • Zapewnienie, że procesy potrzebne są ustanowione, wdrożone i utrzymywane
 • Nadzór nad aktualnością Księgi Jakości,
 • Tworzenie planów walidacji,
 • Zatwierdzanie kwalifikacji i walidacji,
 • Tworzenie procedur i instrukcji jakościowych,
 • Zatwierdzanie procedur i instrukcji Produkcyjnych, Technicznych i Kontroli Jakości,
 • Weryfikacja i zatwierdzanie kluczowych dokumentów Systemu Zarządzania Jakością
 • Raportowanie Zarządowi z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością,
 • Współpraca z jednostką certyfikującą,
 • Modyfikowanie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością,
 • Zapewnienie odpowiedniego sprawdzania zgodności wyrobów zgodnie z systemem zarządzania jakością, w którym te wyroby są wytwarzane, przed zwolnieniem wyrobu,
 • Sporządzenie i bieżącą aktualizację dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności UE, zapewnienie przestrzegania obowiązków w zakresie nadzoru po wprowadzeniu do obrotu,
 • Zapewnienie spełnienia obowiązków w zakresie zgłaszania do odpowiednich organów takich zdarzeń jak poważne incydenty medyczne czy zewnętrzne działania korygujące dotyczące bezpieczeństwa,
 • Wydawanie oświadczeń w przypadku badanych wyrobów,

Nasze wymagania

 • Wykształcenie Wyższe (dyplom uczelni wyższej w dziedzinie prawa, medycyny, farmacji, inżynierii)
 • Odbyty kurs i uprawnienia do bycia Pełnomocnikiem ISO 13485 – warunek konieczny,
 • Minimum 4 lata doświadczenia pracy z Systemem Zarządzania Jakości wyrobów medycznych,
 • Minimum 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Obsługa programów : MS Office, Word, Excel, Adobe Reader,
 • Praktyczna znajomość narzędzi jakościowych.

Oferujemy

Klauzula rekrutacyjna

Wysunięcie Project Manager Dowiedz się więcej

Project Manager w firmie biotechnologicznej

Wyślij swoje CV na adres sekretariat@bowil.pl

Twój zakres obowiązków

 • Realizacja postanowień ISO 13485 zgodnie z wymaganiami obowiązujących procedur
 • Zarządzanie i realizacja projektów, wyznaczonych przez Zarząd Spółki, w tym:
  • Projektów technologicznych,
  • Projektów unijnych,
  • Projektów marketingowych, PR
  • Projektów związanych z udziałem firmy w imprezach targowo – wystawienniczych,
 • Nadzór nad procesem post produkcyjnym oraz wyrobem gotowym zgodnie z SZJ
 • Kontakty z kontrahentami i klientami,
 • Prowadzenie negocjacji we wszystkich sprawach mających wpływ na wynik projektu,
 • Zamawianie towarów i usług służących realizacji projektu (materiały, usługi marketingowe)
 • Kontakty z instytucjami wdrażającymi i finansującymi dot. projektów unijnych,
 • Monitorowanie i zbieranie informacji zwrotnych w zakresie wyprodukowanych wyrobów,
 • Nadzór nad wszystkimi projektami prowadzonymi w firmie,
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zakupów, kontrola kosztów,
 • Analiza potrzeb i oczekiwań klientów,
 • Rozwinięcie sprzedaży produktów na wcześniej określonych rynkach,
 • Archiwizacja dokumentacji związanej z projektami
 • Składanie raportów Zarządowi Spółki z prowadzonych działań projektowych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (Ekonomia, Marketing i Zarządzanie)
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami unijnymi
 • Umiejętność szacowania budżetu
 • Kompetencje biznesowe
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Obsługa programów MS Office

Mile widziane

 • Znajomość branży biotechnologicznej,
 • Znajomość ISO 13485,

Oferujemy

Klauzula rekrutacyjna