Oferty pracy

Wysunięcie Kierownik Produkcji Dowiedz się więcej

Kierownik Produkcji

Wyślij swoje CV na adres sekretariat@bowil.pl

 

Twój zakres obowiązków

 • realizacja postanowień ISO 13485 zgodnie z wymaganiami obowiązujących procedur
 • organizacja produkcji, opracowanie planów produkcji i kontrola ich realizacji
 • zarządzanie zespołem pracowników: organizacja, delegowanie i kontrola pracy
 • kontrola nad dokumentacją techniczną i procesową, tworzenie instrukcji stanowiskowych, wdrożenie procedur
 • działanie w zakresie poprawy produktywności i zwiększenia wydajności procesów
 • tworzenie protokołów i raportów walidacji procesów na podstawie analiz ryzyka
 • kontrola środowiska pracy, dbałość o przestrzeganie norm jakości i przepisów BHP
 • monitorowanie odchyleń, inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • nadzorowanie terminów pracy i kalibracji maszyn produkcyjnych
 • bieżąca obsługa urządzeń niezbędnych w przebiegu procesu produkcyjnego
 • zapewnienie szkoleń pracowników produkcji
 • reagowanie na bieżące problemy i udział w ich rozwiązywaniu

 

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne (farmacja, biotechnologia, pokrewne mile widziane)
 • min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w środowisku produkcyjnym (brygadzista, lider zespołu, kierownik zmiany lub podobne)
 • znajomość wymagań normy ISO 13485 lub ISO 9001
 • dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, nastawienie na współpracę
 • dokładność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów

 

Oferujemy

 

Klauzula rekrutacyjna

Wysunięcie Główna Księgowa / Główny Księgowy Dowiedz się więcej

Główna Księgowa / Główny Księgowy

Wyślij swoje CV na adres sekretariat@bowil.pl

 

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie pełnej księgowości, zapewnienie profesjonalnej obsługi finansowo – księgowej spółki;
 • Kształtowanie i realizacja strategii finansowej w organizacji
 • Nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji,
 • Opracowanie i modyfikacja polityki rachunkowości;
 • Planowanie i nadzorowanie pracy działu księgowości;
 • Pozyskiwanie finansowania oraz negocjacje z instytucjami finansującymi
 • Prowadzenie ksiąg spółki;
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków, oraz instytucji zewnętrznych;
 • Nadzorowanie i koordynowanie działań windykacyjnych;
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Sporządzanie deklaracji do NBP, GUS oraz innych wymaganych przepisami prawa;
 • Wdrożenie procesów i narzędzi kontrolingowych
 • Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS)

 

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: finanse/ księgowość/ ekonomia,
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Gł. Ksiegowego
 • Praktyczna wiedza w zakresie kontrolingu, rachunkowości zarządczej i finansowej,
 • Biegła znajomość przepisów prawa bilansowego, podatkowego oraz zasad rachunkowości,
 • Wysoce rozwinięte umiejętności wielowątkowego działania,
 • Umiejętność budowania procesów i procedur,
 • Umiejętność proponowania i wdrażania usprawnień,
 • Umiejętność strategicznego myślenia, planowania oraz prognozowania,
 • Samodzielność i skuteczność w działaniu,
 • Wysoce rozwinięte umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne oraz prezentacji,
 • Wysoka kultura osobista, determinacja w osiąganiu celów, ambicja,
 • Umiejętność zarządzania zespołem,
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

 

 

Oferujemy

 

Klauzula rekrutacyjna

Wysunięcie Zastępca Kierownika Produkcji Dowiedz się więcej

Zastępca Kierownika Produkcji

Wyślij swoje CV na adres sekretariat@bowil.pl

 

Twój zakres obowiązków

 • organizacja produkcji i kontrola realizacji planów produkcyjnych
 • zapewnienie ciągłości i zachowanie standardów jakościowych produkcji
 • opracowanie, wdrożenie i nadzór nad planami produkcyjnymi
 • współpraca z Kierownikiem Produkcji i zespołem kierowników pozostałych działów
 • zarządzanie zespołem pracowników: organizacja, delegowanie i kontrola pracy
 • działanie w zakresie poprawy produktywności i zwiększenia wydajności procesów
 • tworzenie, wdrożenie i kontrola przestrzegania procedur i instrukcji stanowiskowych
 • sporządzanie raportów produkcyjnych i nadzór nad dokumentacją
 • kontrola środowiska pracy, dbałość o przestrzeganie norm jakości i przepisów BHP
 • monitorowanie odchyleń, inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • nadzorowanie terminów pracy i kalibracji maszyn produkcyjnych
 • bieżąca obsługa urządzeń niezbędnych w przebiegu procesu produkcyjnego
 • reagowanie na bieżące problemy i udział w ich rozwiązywaniu

 

Nasze wymagania

 • min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w środowisku produkcyjnym (brygadzista, lider zespołu, kierownik zmiany lub podobne)
 • dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • wykształcenie wyższe techniczne (farmacja, biotechnologia, pokrewne mile widziane)
 • mile widziana znajomość wymagań normy ISO 13485 lub ISO 9001
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, nastawienie na współpracę
 • dokładność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów

 

Oferujemy

 

Klauzula rekrutacyjna

Wysunięcie Operator maszyn Dowiedz się więcej

Operator maszyn

Wyślij swoje CV na adres sekretariat@bowil.pl

Twój zakres obowiązków

 • Obsługa urządzeń produkcyjnych i technicznych
 • Prowadzenie dokumentacji z podejmowanych działań
 • Udział w montażu i demontażu maszyn i urządzeń
 • Udział w uruchamianiu oraz optymalizacji pracy maszyn i urządzeń
 • Wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń
 • Wykonywanie napraw instalacji, maszyn i urządzeń mechanicznych

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Podstawowa wiedza na temat mechaniki przemysłowej
 • Umiejętność czytania schematów / dokumentacji technicznej
 • Umiejętność pracy zespołowej, jak i na samodzielnym stanowisku

Oferujemy

 

Klauzula rekrutacyjna