Bioceluloza / Biocellulose Bowil Biotech

Badania i rozwój

W ośrodku badawczo-rozwojowym zajmujemy się kreowaniem i rozwojem nowych produktów, testujemy nowe zastosowania biocelulozy oraz modyfikujemy materiał do potrzeb Klientów. Kreatywny zespół R&D, złożony z ekspertów i doświadczonych specjalistów pozwala na doskonalenie technologii i metodyki badań naukowych, prowadzenie analiz teoretycznych oraz systematycznych studiów naszego materiału.

Bioceluloza jest doskonałym naturalnym biomateriałem o unikalnych właściwościach, który znajdzie szczególne miejsce na rynku biomedycznym. Zaawansowane procesy produkcyjne i technologie są rezultatem współpracy i wymiany doświadczeń ze specjalistami z całego świata. Obecnie uczestniczymy w projektach naukowo-badawczych dotyczących zastosowania biocelulozy w medycynie rekonstrukcyjnej i regeneracyjnej.

PROJEKT CARDIO BNC

W ramach II Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wspólnie z innymi jednostkami badawczo-naukowymi zrealizowaliśmy projekt polegający na przeprowadzeniu przedklinicznych badań możliwości zastosowania naszej biocelulozy jako bioimplantu w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej.

W ramach konsorcjum, którego liderem był Gdański Uniwersytet Medyczny, pod przewodnictwem kierownika projektu dr hab. n. med. Piotra Siondalskiego dążyliśmy do opracowania celulozy bakteryjnej, która może być zastosowana jako materiał biozgodny dla układu sercowo-naczyniowego człowieka. Projekt opierał się na badaniach mechanicznych, biochemicznych, biostabilności i biokompatybilności biocelulozy, przeprowadzanych in vitro i in vivo na modelach protez naczyniowych, łaty osierdziowej, płucnej zastawki serca i zastawki aortalnej. Obecnie trwają przedkliniczne badania możliwości zastosowania naszego bioimplantu.

PROJEKT PORYBY 4.1

Udział w projekcie dał nam możliwość rozwoju biznesu poprzez uruchomienie Medycznego Ośrodka Badawczo-Szkoleniowego. Program miał również na celu zademonstrowanie i popularyzację unikalnych właściwości produktu i szerokiego zastosowania biocelulozy wśród pracowników służby zdrowia i społeczności lokalnej.

PROJEKT KAD-TECH

W zakresie projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadziliśmy prace badawcze nad opracowaniem nanocelulozowego opatrunku analgetycznego do leczenia chorych po hemoroidektomii. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z lekarzami zajmującymi się problematyką bólu pooperacyjnego oraz zleciliśmy prace badawcze Wydziałowi Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Bioceluloza wyprodukowana w naszej fabryce posiada unikalne cechy, które wyróżniają ją wśród materiałów stosowanych w kardiochirurgii

STRUKTURA

gęsto utkana sieć nanowłókien, utrzymująca > 95% wody

PRAWIDŁOWE WGAJANIE

niska odpowiedź immunologiczna materiału i pokrycie prawidłowym śródbłonkiem

ATROMBOGENNOŚĆ

atrombogenna powierzchnia, brak aktywności hemolitycznej

DOBRA HEMOSTAZA

doskonała szczelność, nieprzepuszczalność dla krwi

DOSKONAŁY DO SZYCIA

wysoka plastyczność, wytrzymałość retencji szwów

APIROGENNOŚĆ

materiał jest wolny od pirogenów

ŻYWOTNOŚĆ

wysoka trwałość, nieresorbowalny in vivo

ODPORNOŚĆ

materiał odporny na zwapnienia, wysoka wytrzymałość zmęczeniowa

MATERIAŁ WEGAŃSKI

brak czynników zakaźnych pochodzących od zwierząt

TOLERANCJA

materiał jest hipoalergiczny, biozgodny

BEZPIECZEŃSTWO

brak cytotoksyczności i efektów genotoksycznych

WŁAŚCIWOŚCI CHWYTNE

doskonałe właściwości chwytne biomateriału

Materiały naukowe

Wysunięcie W poszukiwaniu biomateriału idealnego Dowiedz się więcej

W poszukiwaniu biomateriału idealnego

dr inż. Agata Humelt, Bowil Biotech Sp. z o.o.

Cały artykuł można znaleźć pod linkiem: W poszukiwaniu biomateriału idealnego

Wysunięcie Właściwości celulozy bakteryjnej Dowiedz się więcej

Właściwości celulozy bakteryjnej spełniającej wymagania wybranego biomateriału w chirurgii rekonstrukcyjnej i leczeniu ran

J. Jankau, A. Błażyńska-Spychalska, K. Kubiak, M. Jędrzejczak-Krzepkowska, T. Pankiewicz, K. Ludwicka, A. Dettlaff, R. Pęksa

Cały artykuł można znaleźć pod linkiem: Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 9 (2022) 805053

Wysunięcie Kompozyty z bionanocelulozy Dowiedz się więcej

Kompozyty z bionanocelulozy / poli(alkohol winylowy) wytwarzane metodą in-situ i impregnacji ex-situ lub sterylizacji

A. Długa, J. Kowalonek, H. Kaczmarek

Cały artykuł można znaleźć pod linkiem: Materials (Basel), 14 (2021) 6340

Wysunięcie Ocena przydatności celulozy bakteryjnej Dowiedz się więcej

Ocena przydatności celulozy bakteryjnej, wytwarzanej przez Gluconacetobacter xylinus E25, jako nowego implantu biologicznego

M. Kołaczkowska, P. Siondalski, M. M. Kowalik, R. Pęksa, A. Długa, W. Zając, P. Dederko, I. Kołodziejska, E. Malinowska-Pańczyk, I. Sinkiewicz, H. Staroszczyk, A. Śliwińska, A. Stanisławska, M. Szkodo, P. Pałczyńska, G. Jabłoński, A. Borman, P. Wilczek

Cały artykuł można znaleźć pod linkiem: Materials Science and Engineering C, 97 (2019) 302