Produkcja biocelulozy w Bowil Biotech / Biocellulose production at Bowil Biotech

Laboratoria

Nasze laboratoria wyposażone są w wysokiej klasy urządzenia analityczne i pomiarowe.
Stawiamy na najwyższe standardy jakościowe i wszystkie możliwości oferowane przez współczesną naukę.

 

Pracownicy naszych laboratoriów odpowiadają za optymalizację procesu w skali laboratoryjnej, kontrolują wyrób pod kątem biologicznym i fizykochemicznym na różnych etapach produkcji, dbając o jego najwyższą czystość i bezpieczeństwo.

Mają nadzór nad czystością mikrobiologiczną całego obszaru produkcyjnego i pracowników uczestniczących w procesach produkcyjnych, co wymaga rygorystycznej kontroli jakości opierającej się na zwalidowanych metodach analitycznych i badawczych.

 

 

Bowil Biotech Concept of ideal biomaterial