Bowil Biotech Concept of ideal biomaterial

Plan Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3. Kredyt technologiczny
Tytuł: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania bionanocelulozy (celulozy bakteryjnej)”

Dowiedz się więcej

Plan Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1. Paszport do eksportu
Tytuł: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu drogą ekspansji firmy Bowil Biotech na rynki zagraniczne”

Dowiedz się więcej

Plan Operacyjny Ryby

Priorytet 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Działanie 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Tytuł: „Rozwój firmy Bowil Biotech poprzez uruchomienie Medycznego Ośrodka Badawczo-Szkoleniowego”

Dowiedz się więcej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 02. Przedsiębiorstwa, Działanie 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałanie 02.02.01. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego
Tytuł: „Wzrost konkurencyjności i zwiększenie oddziaływania firmy Bowil Biotech poprzez wejście na nowe, międzynarodowe rynki zbytu, dzięki realizacji inwestycji związanej z uruchomieniem produkcji nowego biomateriału do wytwarzania implantów, będącego wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych”

Dowiedz się więcej