||

AKTUALNOŚCI

Informacje RODO

INFORMACJA

Realizacji Rozporządzenia  o Ochronie Danych Osobowych ( RODO)

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  Bowil Biotech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Jak przetwarzamy Państwa dane? ( Obowiązek informacyjny )

 1. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych:
 • dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego
 • dane kontaktowe – numer telefonu, numer faxu, adres poczty elektronicznej
 • dane korespondencyjne – adres siedziby.
 1. Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Bowil Biotech Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Skandynawskiej 7,                  84-120 Władysławowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejsu Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267899, posługująca się numerem NIP 5871642342, REGON 220481845,
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych: Mogą Państwo skontaktować się z administratorem danych osobowych Bowil Biotech Sp. z o.o. w formie tradycyjnej na adres firmy Bowil Biotech Sp. z o.o., tj. Bowil Biotech Sp. z o.o., ul. Skandynawska 7,  84-120 Władysławowo lub w formie elektronicznej na adres e-mail sekretariat@bowil.pl
 3. Cele i podstawa przetwarzania:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu :

 1. Przyjęcia i realizacji zamówienia
 2. Udokumentowania złożonego zamówienia i jego rozliczenia na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego
 3. Dostarczania przesyłek
 4. Wewnętrznych celów administracyjnych firmy Bowil Biotech Sp. z o.o., w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Bowil będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
 5. Archiwalnym/dowodowym, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
 6. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia czy obrony przed roszczeniami
 7. Rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez Bowil Biotech Sp. z o.o. usług i sposobu obsługi przez pracowników   Bowil Biotech Sp. z o.o.
 8. Rozpatrywanie reklamacji w przypadku ich wniesienia na jakość produktów i usług oferowanych przez Bowil Biotech sp. z o.o.
 9. Prowadzenia badań poziomu satysfakcji klienta z jakości produktów i poziomu świadczonych usług oferowanych przez Bowil Biotech Sp. z  o.
 10. Odbiorcy danych :

– odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług spedycyjnych, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi audytorskie, doradcze, consultingowe, firmy kurierskie, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż cofną Państwo wyrażoną w tym czasie zgodę lub ustalimy, że nie są już aktualne. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Bowil Biotech Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku, w którym doszło do realizacji zamówienia lub świadczenia usług.
 2. Pouczenie o prawach: Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo do skargi: Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 4. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla was ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonych zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo cofnięcia swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z Bowil Biotech Sp. z o.o. w formie pisemnej na adres siedziby Bowil Biotech Sp. z o.o. tj., Bowil Biotech Sp. z o.o., ul. Skandynawska 7, 84-120 Władysławowo z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętych uprzednio wyrażoną zgodą

 

Wrzesień 6, 2018