CO ROBIMY?

Koncentrujemy się na produkcji, kreacji oraz modyfikacji naszego biomateriału o niezwykłych właściwościach oraz olbrzymim potencjale. Wierzymy, że bioceluloza jest materiałem przyszłości. Nasze wyroby gotowe, stworzone z ultra czystej, biokompatybilnej biocelulozy to efekt wieloletniej pracy polskich naukowców, zdobytego doświadczenia i pełnego zaangażowania naszego zespołu.
Lata badań pozwoliły nam opracować i opatentować, unikalną w skali świata technologię produkcji, opartą na wykorzystaniu niebywale efektywnego szczepu bakterii Gluconacetobacter xylinus E25, którego jesteśmy właścicielem.

HISTORIA

Nasza firma została założona w 2006 roku przez dwóch liderów biznesu, całkowicie oddanych rozwojowi polskiego sektora biotechnologicznego. BOWIL Biotech to w pełni polski kapitał korzystający z polskiej myśli naukowo-technicznej. W 2011 roku zakupiliśmy od Politechniki Łódzkiej nowatorską wiedzę na temat wytwarzania biocelulozy oraz nabyliśmy prawa do patentów i zgłoszeń patentowych. Bowil Biotech to pierwsza na świecie fabryka biocelulozy, wykonana zgodnie ze standardami farmaceutycznego GMP, w której produkowana jest m.in. sterylna bioceluloza.

history-bg

NAGRODY

 • icon
  I miejsce w konkursie Przemysłowa Inwestycja Roku 2014 w kategorii Innowacyjna Inwestycja Roku, Polska 2015
 • icon
  The International Federation of Investors’ Assosiations – nagroda za najlepszy innowacyjny wynalazek na Międzynarodowych Targach „Invention Show”, Warszawa 2008.
 • icon
  Nagroda na targach organizowanych przez Malaysian Invention and Design Society, za wynalazek materiału CelMat, Malezja 2008.
 • icon
  Złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2008, za wynalazek “Biomateriał z mikrobiologicznej celulozy do użytku wewnętrznego”, Warszawa 2008.
 • icon
  Złoty medal na Targach Brussels Eureka i Brussels Innova Energy za innowacyjny wynalazek, Bruksela 2007

PROJEKTY UE

Z dumą realizujemy projekty wspierane przez Unię Europejską.

Plan Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia; Działanie 4.3. Kredyt technologiczny; Tytuł: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania bionanocelulozy (celulozy bakteryjnej)”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Plan Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym; Działanie 6.1. Paszport do eksportu;
Tytuł: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu drogą ekspansji firmy Bowil Biotech na rynki zagraniczne”

CZYTAJ WIĘCEJ

Plan Operacyjny Ryby; Priorytet 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa; Działanie 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa;
Tytuł:„ Rozwój firmy Bowil Biotech poprzez uruchomienie Medycznego Ośrodka Badawczo-Szkoleniowego”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 02. Przedsiębiorstwa, Działanie 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałanie 02.02.01. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego, projekt pt. "Wzrost konkurencyjności i zwiększenie oddziaływania firmy Bowil Biotech poprzez wejście na nowe, międzynarodowe rynki zbytu dzięki realizacji związanej z uruchomieniem produkcji nowego biomateriału ..."

CZYTAJ WIĘCEJ

CERTYFIKATY