LABORATORIA

Głównym zadaniem naszych laboratoriów jest wspieranie produkcji biocelulozy oraz optymalizacja procesu fermentacji, co wymaga rygorystycznej kontroli jakości opierającej się na testach analitycznych i wyrafinowanych metodach badawczych.

Wyprodukowana bioceluloza jest poddawana badaniom właściwości fizyko-chemicznych w naszym laboratorium kontroli jakości. Testujemy zastosowanie biocelulozy jako materiału opatrunkowego, masek oraz implantów medycznych. Możemy także dostosować materiał biocelulozowy do potrzeb klienta.

Nasze laboratorium badawczo-rozwojowe zajmuje się kreowaniem i rozwojem nowych produktów poprzez modyfikację biocelulozowego opatrunku, przy użyciu różnych metod fizycznych i chemicznych. Nasi naukowcy kładą nacisk na zapotrzebowanie rynku i wymagania naszych klientów, w połączeniu z najnowocześniejszym sprzętem i możliwościami oferowanymi przez współczesną naukę.
Laboratoria formy Bowil Biotech są wyposażone w najwyższej jakości sprzęt, który pozwala na optymalizację procesu produkcji biocelulozy oraz opracowywanie formulacji farmaceutycznych i kosmetycznych. W celu optymalizacji i zwiększania skali procesów fermentacji biocelulozy używamy bioreaktorów w różnych rozmiarach.

Nasze laboratoria są wyposażone w wysokiej klasy urządzenia analityczne, takie jak HPLC i nowoczesny spektrofotometr. Dodatkowo, homogenizatory w różnych rozmiarach i komory Franza są stosowane w rozwoju produktów z biocelulozy.

BADANIA & ROZWÓJ

BIOCELULOZA JEST MATERIAŁEM PRZYSZŁOŚCI.Prowadzimy wielokierunkowe badania i chętnie uczestniczymy w projektach naukowo-badawczych, nad zastosowaniem naszej celulozy bakteryjnej w medycynie rekonstrukcyjnej i regeneracyjnej.

Nasze projekty badawczo-rozwojowe:

 • icon

  PROJEKT KAD-TECH

  Projekt Kad-Tech w roku 2011 zawarliśmy umowę o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W ramach projektu prowadziliśmy prace badawcze nad opracowaniem nanocelulozowego opatrunku analgetycznego do leczenia chorych po hemoroidektomii. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z lekarzami zajmującymi się problematyką bólu pooperacyjnego oraz zleciliśmy prace badawcze Wydziałowi Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.
 • PROJEKT PORYBY 4.1

 • przyczyni się do stworzenia Medycznego Ośrodka Badawczo – Szkoleniowego.
 • icon

  PROJEKT CARDIO BC

  – w ramach Drugiego Programu Badań Stosowanych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju współtworzymy wraz z innymi jednostkami badawczo-naukowymi projekt, polegający na przeprowadzeniu przedklinicznych badań możliwości zastosowania naszej bionanocelulozy w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej. W ramach projektu przeprowadzane są zarówno badania mechaniczne, biochemiczne i fizjologiczne naszej bc, jak i testy in vitro i in vivo modeli protez naczyniowych, zastawki aortalnej i graftu aortalnego zespolonego z zastawką serca oraz łaty osierdziowej.